A A A K K K
людям з порушенням зору
Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради
Київська область

Доступ до публічної інформації

Доступ до публічної інформації

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Відповідно до ст.1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи управлінню освіти і науки в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або телефоном (усно).

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

  • прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (телефон, факс, електронна адреса);

  • загальний опис інформації, яку запитувач хотів би отримати, або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит;

  • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає управління освіти і науки Білоцерківської міської ради або яка розміщується на офіційному веб-сайті управління.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто до структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують в установленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження, вхідного номера запиту та повертається запитувачу.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:
форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

Запит на інформацію може бути поданий:

за телефоном 5-30-51, 5-30-52;

телефаксом 5-30-51;

на поштову адресу: 09107, Київська область, м. Біла Церква, вул. Шевченка, 122Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради (на конверті вказувати "Інформаційний запит");

на електронну адресу: bcnmc@ukr.net

особисто за адресою: м. Біла Церква, вул. Шевченка, 122 Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.


Нормативно-правова база:


 

Вхід для адміністратора